Trị Liệu

Liệu pháp lược đồ di Jeffrey Young

Vượt qua nỗi đau tình cảm không dễ dàng. Trong những trường hợp một số bệnh nhân nhất định không đáp ứng với các phương pháp tiếp cận cổ điển, liệu pháp giản đồ có thể được lựa chọn.