Quan Hệ

Philophobia: nỗi sợ yêu

Chứng sợ tiếng là một dạng ám ảnh cụ thể bao gồm sợ phát triển bất kỳ loại liên kết tình cảm nào với một người.

Liên quan đến một người tự kỷ

Thông thường, những định kiến ​​và rào cản văn hóa khiến việc quan hệ với một người tự kỷ trở nên khó khăn. Hãy xem làm thế nào để làm điều đó, một cách tự nhiên và tôn trọng.