Tâm Lý Học

Abulomania: khi do dự là bệnh lý

Khi sự thiếu quyết đoán ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta đến mức gây ra căng thẳng, lo lắng và trầm cảm, chúng ta có thể mắc chứng cuồng ăn.

Các kỹ thuật thuyết phục của Cialdini

Các kỹ thuật thuyết phục được sử dụng bởi các đại lý quảng cáo và thương mại để lừa chúng ta mua hoặc thay đổi hành vi của chúng ta. Biết và xác định chúng có nghĩa là có thể kiểm soát ảnh hưởng của chúng.