Tâm Lý Học

Cách nhận biết hội chứng Peter Pan

Một người mắc hội chứng Peter Pan không muốn phát triển hoặc trưởng thành, vì vậy họ không thể vượt qua giai đoạn tự cho mình là trung tâm và chưa trưởng thành điển hình của trẻ em.