Tâm Lý Xã Hội

Tuổi thứ tư, tuổi mới

Trong những thập kỷ gần đây, tuổi thọ đã tăng lên đáng kể và cùng với đó là quan niệm về tuổi già ngày càng thay đổi. Điều này đã sinh ra tuổi thứ tư.